Efter en lang pause pga Corona genoptager koret fra 1. september, øveaftenerne hver tirsdag kl. 19:30 i Ølby Kirke under ledelse af Jan Røeboe. Vi vil øve os på et repertoire til vores planlagte forårstur til Estland. Desuden vil vi forberede en julekoncert. Koret er åbent for nye medlemmer – især bas- og tenorstemmer. Møde op eller Kontakt formanden Anni Frederiksen 28351605.

 

Alsidigt repertoire med høj klanglig kvalitet

Vi er et amatørkor, der arbejder seriøst for at opnå en høj klanglig kvalitet. Koret synger klassiske korværker, salmer, sange og viser.
 

Aspirata Vocalis

Navnet betyder at ånde og stræbe efter et højere niveau. 
Korsangerne må stræbe efter et højere niveau, så rytme, udtale og klang stadig udvikles til glæde for den enkelte korsanger og publikum.
 

Koret er en del af Køge Musikaftenskole

Koret er stiftet i 2007 under Køge Musikaftenskole. 

Se korets vedtægter her