Alsidigt repertoire med høj klanglig kvalitet

Vi er et amatørkor, der arbejder seriøst for at opnå en høj klanglig kvalitet.
Koret synger uddrag af klassiske korværker samt viser, sange og salmer.
 

Aspirata Vocalis

Navnet betyder at ånde og stræbe efter et højere niveau. 
Den enkelte korsanger må stræbe efter et højere niveau, så udtale, klang mv. bliver bedre, til glæde for publikum og den enkelte korsanger.
 

Koret er en del af Køge Musikaftenskole

Koret er stiftet i 2007 under Køge Musikaftenskole. 

Se korets vedtægter her