En bred vifte af klassiske værker og nordiske sange

Aspirata Vocalis' repertoire er alsidigt og spænder over korværker fra renæssancen og frem til vores tids musik. Det vil sige klassisk og rytmisk musik, både kirkeligt og verdsligt.

Repertoiret kan sammensættes sådan, at vi kan synge koncerter både a cappella eller med akkompagnement.
Man kan vælge at dele koncerterne i to afdelinger med indlagt pause til fx kaffe og socialt samvær.

Forslag her nedenfor spænder kun over en del af korets repertoire og er kun ment som forslag til, hvad en koncert kunne indeholde alt efter årstid og anledning.